Phương pháp và phương pháp điều trị - Về bệnh đái tháo đường